Điền số lượng cần mua và thông tin khác để tạo hóa đơn bán 1Point:

Tối thiểu: 20
question-circle-o

Cách bán 1Point

Các bước bán 1Point đơn giản cho người mới.

1: Truy cập trang chủ của Muabanusdt.io, kéo xuống phía dưới danh sách coin và bấm nút “Bán”. 

Bước 2: Chọn 1Point trong danh sách gần 50 loại tiền điện tử hỗ trợ trên sàn Muabanusdt.io. 

Bước 3: Nhập số lượng 1Point muốn bán vào phiếu đặt bán vừa hiển thị. 

Bước 4: Hoàn thành thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng nhận thanh toán 1Point cần bán. Bao gồm:

  • Ngân hàng đăng ký tài khoản nhận thanh toán
  • Mã số tài khoản ngân hàng nhận thanh toán đăng ký tại ngân hàng đã chọn
  • Chủ tài khoản ngân hàng (bạn chú ý viết đầy đủ họ tên không dấu) 

Bước 5: Bạn nhập địa chỉ email hay sử dụng nhất. Tuy rằng thông tin này không bắt buộc nhưng bạn vẫn nên cung cấp email để nhận thông tin quan trọng từ sàn Muabanusdt.io. 

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin trong hóa đơn xác nhận đặt bán mà hệ thống của hiển thị. Trường hợp không có sai sót gì, bạn chuyển đúng số lượng 1Point cần bán vào Username của sàn 1Point.IO

Bước 7: Chờ trong khoảng một vài phút để hệ thống thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.