Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua BoDeFi:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua BoDeFi

Dưới đây là hướng dẫn Mua BoDeFi chi tiết, an toàn, thao tác đơn giản:

1. Chọn loại coin mua: BoDeFi.

2. Nhập Số lượng BoDeFi cần mua.

3. Nhập Email để nhận hóa đơn.

4. Số tiền cần trả sẽ được tự động tính toán theo tỉ giá hiện tại.

5. Nhập Biệt danh BoDeFi để nhận (Biệt danh chứ không phải địa chỉ ví).

6. Nhấn nút “Mua ngay“.

7. Thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin (Bạn nên copy cho chính xác):

  • Ngân hàng.
  • Số tài khoản ngân hàng.
  • Chủ tài khoản.
  • Số tiền.
  • Nội dung chuyển khoản.

8. Giao dịch hoàn tất, bạn vui lòng kiểm tra số dư trong ví BoDeFi.Net.