Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua Cronbase:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua Cronbase

Hướng dẫn chi tiết cách mua Cronbase

Bước 1: Trong danh sách tiền điện tử niêm yết trên sàn Muabanusdt.io, bạn chọn Cronbase

Bước 2: Tại phiếu đặt mua mới hiển thị, bạn cần nhập chính xác 3 thông tin quan trọng dưới đây. 

  • Số lượng tiền Cronbase cần mua (phải từ 5 Cronbase trở lên) 
  • Tên người dùng Username hay chính là biệt danh bạn đăng ký sử dụng trên sàn Cronbase
  • Địa chỉ email vẫn hay dùng (thông tin không mang tính bắt buộc nhưng bạn vẫn nên nhập để nhận cập nhật từ Muabanusdt.io) 

Bước 3: Xác nhận đặt mua Cronbase bằng cách bấm vào nút “Mua ngay” phía dưới. 

Bước 4: Hóa xác nhận sẽ hiển thị ngay khi bạn bấm “Mua ngay”. 

Bước 5: Chuyển chính xác số tiền phải chi trả cho số lượng Cronbase đặt mua trong phiếu vào tài khoản ngân hàng trong hóa đơn. 

Bước 6: Chờ trong khoảng 3 đến 5 phút là hệ thống sẽ chuyển số lượng Cronbase đặt mua vào Username của bạn trên sàn Cronbase

Lưu ý là trong quá trình chuyển tiền bạn phải chuyển chính xác số tiền trong hóa đơn, copy nội dung theo yêu cầu và lưu lại mã giao dịch tương ứng. 

Video hướng dẫn mua USDT Cronbase chi tiết