Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua DAI:

Tối thiểu: 10
question-circle-o

Hướng dẫn mua DAI

Dưới đây là hướng dẫn Mua Dai chi tiết, an toàn, thao tác đơn giản:

1. Chọn loại coin mua: DAI và chọn giao thức

2. Nhập Số lượng DAI bạn cần mua.

3. Số tiền cần trả sẽ hệ thống được tự động tính toán theo tỉ giá.

4. Nhập địa chỉ ví của bạn.

5. Nhập Email để nhận hóa đơn đối soát (Không bắt buộc, tuy nhiên nên nhập để kiểm tra thông tin đơn hàng khi cần)

6. Nhấn nút “Mua ngay“.

7. Hệ thống sẽ chuyển sang trang hóa đơn thanh toán của bạn.

8. Thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin mà chúng tôi cung cấp (Bạn sử dụng nút Copy để tránh sai sót)

9. Sau khi chuyển khoản, hệ thống sẽ kiểm tra và thực hiện giao dịch tự động, bạn kiểm tra số dư trong ví Dai sau khoảng 3-5 phút.